Getipt door Sarah Posman

Na een uitzonderlijk rake analyse door Ann De Craemer vorig jaar mei, word ik weer getroffen door de inzichten van nY-redactrice Sarah Posman. Zij tipt vandaag Narvik (gisteren hier nog gepubliceerd) en vermeldt in de marge Werkelijkheidscontrole op Azertyfactor. Posman ziet contrast en ongerijmdheid. Klopt zeker dat ik tegenstelling zocht in beide teksten; passiviteit versus dadingsdrang, controle versus vervreemding. Blijkbaar doe ik […]

Narvik

Stel je voor, de wind, de bergen. Dat ze loeren en zeer zeer zachtjes slechts bewegen. Ze kraken als een stramme rug. Denk erover na. Dat ze je stilletjes volgen, trager dan je vingernagels groeien terwijl je wacht. De kat slaapt en droomt van hoogtes, spant haar spieren voor de sprong. En de bergen glijden […]

De Taiga Zwijntjes

Of je hier belezen, ingelezen, doorgelezen in moet. Of net zonder enige voorkennis, kennis, verwachting, hoop. Wat was de vraag? Dit is: in elk geval een klapper (klapstuk?) van een tekst — ‘gedichten’ (gedichtjes, p. 13) kan je het niet noemen. Poëzie, poëtisch, poëticaal, PO-EMEN. Ja. Ik bespeur nogal wat verontwaardiging, weerzin, misselijkheid, gortige kaalslag; of […]