Citizen

Met Citizen zien we een indrukwekkende maar ongewone ‘bundel’: een mix van poëzie, proza(poëzie), autobiografie, essay en veel meer, over ‘zwart zijn’ in de VS vandaag. Zeer politiek dus, maar ook zeer persoonlijk en toch fundamenteel literair. Krachtig. Daarmee ook een bijzonder lichamelijk boek, dat het zichtbaar lichaam als ‘zwart object’ confronteert met het onzichtbaar individu, en […]

Mei

Onze plannen en ambities hadden de stad al verlaten en ons restte enkel tijd. Wij promoveerden tot bankiers van ons onvermogen, verkeerden urenbreed in openlucht. Wij verruilden onze arbeid voor iets van een bestaan, lam en dronken van geduld. Een luchtdrukverschil herinnerde ons aan donkerder hemels dan deze en het nageslacht verschoot tot een nieuwere […]