Boekenkaravaanboek

Drukke zomer bij Leesweb en hun voorleesproject de Boekenkaravaan. De Boekenkaravaan leest voor aan huis, aan kinderen in kans- en taalarme gezinnen in Antwerpen. Vrijwilligers bezoeken het huishouden gedurende één cyclus van een tiental sessies. Elk schooljaar kent twee cycli voor verschillende gezinnen — eentje in het begin van het schooljaar, eentje aan het eind.

Om deze vrijwilligers een bijkomende leidraad te geven en te voorzien van gespreksstof en een reeks lees- en voorleestips, werd een specifieke publicatie ontwikkeld. Het grote werk werd uiteraard verricht door coördinatrice Marijke Lambrechts en assistente Kyra Fastenau, die de uitvoerende productie op zich nam. Groot talent vond men in illustrator Odilon Spitaels die als vrijwilliger talloze paginavullende platen verzorgde.

Zelf kreeg ik de kans mijn ervaring in het maken van blaadjes en drukwerk in te zetten om deze productie te ondersteunen: van retrograde timing tot het samenstellen van dummies. Ik was aanwezig bij diverse (avondlijke) creatieve vergaderingen, waar we keuzes maakten over look and feel, narratief en praktische bladspiegelkwesties of inhoudelijk consistentie.

Zelf heb ik best wat DTP-projecten achter de rug, maar van bij het begin werd me duidelijk dat we hiervoor ook een professioneel opmaakdeskundige nodig hadden. Die vonden we in Serge Van Camp die even fantastisch vrijwilligerswerk wist af te leveren als de andere betrokkenen.

Boekenkaravaanboek dummy
Voorbeeld van een vroege dummy spread voor het thema sprookjes.
Boekekaravaanboek binnenwerk
Voorbeeld van een uitgewerkte spread voor het thema sprookjes

Het resultaat mag er zijn. De eerste feedback van sectorcollega’s en voorlezers was positief, en hoewel mijn aandeel zich in de achtergrond voltrok pak ik ook trots met dit zeer geslaagde project uit.