Citizen

Met Citizen zien we een indrukwekkende maar ongewone ‘bundel’: een mix van poëzie, proza(poëzie), autobiografie, essay en veel meer, over ‘zwart zijn’ in de VS vandaag. Zeer politiek dus, maar ook zeer persoonlijk en toch fundamenteel literair. Krachtig. Daarmee ook een bijzonder lichamelijk boek, dat het zichtbaar lichaam als ‘zwart object’ confronteert met het onzichtbaar individu, en […]

De Taiga Zwijntjes

Of je hier belezen, ingelezen, doorgelezen in moet. Of net zonder enige voorkennis, kennis, verwachting, hoop. Wat was de vraag? Dit is: in elk geval een klapper (klapstuk?) van een tekst — ‘gedichten’ (gedichtjes, p. 13) kan je het niet noemen. Poëzie, poëtisch, poëticaal, PO-EMEN. Ja. Ik bespeur nogal wat verontwaardiging, weerzin, misselijkheid, gortige kaalslag; of […]

Droom vrijuit

Het is een klus om al het werk van van Doorn in één keer te lezen en als bibliotheekontlening verliest deze verzameling dan ook de luxe om slechts af en toe in ‘s mans kosmologie onder te duiken. De seks en drugs en nog meer seks en masturbatie, hoeren, drank etc. hoorden bij de tijd, […]

Bergtocht

Een wonderlijk rijke taal van meanderende frasen, plechtstatige beschrijvingen van de meest precieze handelingen en gedachten, en een meeslepend beeldende woordenschat — nee, dat zou je in een bergbeklimmersrelaas niet verwachten. Bergtocht is dan ook meer dan slechts een korte anekdote over twee klimmers die enkele dagen doorbrengen op de Zwitserse kammen. Het is een bijzonder gelaagde […]

Eiland berg gletsjer

Eén woord: fenomenaal. Vaak toch de indruk dat de hedendaagse Nederlandse poëzie een stuk verder staat dan de hedendaagse Vlaamse — een paar uitzonderingen daargelaten. Wat wel opvalt is dat Vegter in haar vaderlandse gedichten (uiteraard?) braver en traditioneler is; me soms een beetje te anekdotisch. Hier echter, straalt ze; poollicht, geladen deeltjes ijzig ruimtestof […]