Tijdschrift SKUT

Drie teksten werden weerhouden voor publicatie op het uitdrukkelijk eigenzinnige Tijdschrift SKUT te Leiden: vandaag verschenen Credo (2018) en Quasilichamelijk. Volgende week volgt Spilindex. Een ‘grillige’ en dichte tekst die in twee jaar tijd inmiddels een resem rewrites onderging, en recent dus ook sterk kritisch weerwerk en meedenken van de redactie, niet in het minst […]

Kluger Hans

Kluger Hans publiceerde in haar nummer 32 mijn tekst Cognaat. Het thema van het nummer is Pallaksch, het ‘sfinxachtige’ begrip van Hölderlin dat zowel ja als nee betekent, en alles daarbuiten. De oproep vatte dit als volgt samen: Eigenlijk betekent Pallaksch niets, in de zin die we doorgaans aan het woord ‘betekenis’ verlenen. Daarbij moeten […]

Instapoems

The Guardian, Vice en andere media belichten tegenwoordig geregeld de ‘trend’ van instapoems: dikwijls niet meer of minder dan een ‘gedicht’ op Instagram. Net als bij slam en spoken word is er meer hype dan definitie en zijn de genres of de criteria ook niet ‘instant’ definieerbaar. Bij sommige van deze poëzie (zelfs die van wunderkind Rupi Kaur) vraag […]

Getipt door Max Temmerman

Mijn tekst Post Truth werd getipt door Max Temmerman op Azertyfactor. Er is sprake van vleugjes Clint Eastwood en snuifjes Claus. Dat valt te liken. Persoonlijke takeaway hier is toch de klemtoon die de (overigens zeer vermakelijke) recensie legt op actuele poëzie, en dat Temmerman de vervreemding en kunstmatigheid in de tekst weet te appreciëren. Schraal, suggestief […]

Curated AI

Curated AI Magazine publiceert (literaire) machinetekst ontstaan na een minimum aan menselijk ingrijpen. Denk: bots, scripts en neurale netwerken. Ook andere inzendingen zijn welkom zolang ze digitaal-tekstueel experimenteel zijn. Ik stuurde Travel_Plans.gdoc in, en die werd als een nocturne de avond voor de presidentsverkiezingen in de VS gepubliceerd. Het uiteindelijke ‘gedicht’ werd een evocatieve mix van een holiday checklist en […]

De Oogst

In ogenschijnlijke navolging van De Zeef nu ook De Oogst van Hasseltse ‘uitgever, podiumorganisator en platformbezieler’ Koen Snyers. Ik zag de eerste bundelvoorstelling en introductie van uitgeverij Zeg het met tekst in De Groene Waterman eerder dit jaar. Een interessant initiatief dat kleine verzorgde publicaties lijkt te willen uitbrengen buiten de marktdruk van de grote uitgevershuizen om. Daarnaast […]

Poëziekrant

Mijn tekst Werkelijkheidscontrole, eerder in de Zeef van de maand, werd uitgelicht in de Poëziekrant van oktober. De redactieleden (Roel Richelieu van Londersele en Charles Ducal) “kregen de smaak van dit gedicht pas goed te pakken” toen ze naar eigen zeggen ‘cannot adult’  intikten in Google Afbeeldingen. Dat had ik zelf nog niet gedaan maar het blijkt […]

Getipt door Peter De Voecht

Eerste tip van de week na de zomervakantie op Azertyfactor is van Peter De Voecht. Ik tref het met deze reviews. Na Ann De Craemer en Sarah Posman is deze ‘doctor in de Amerikaanse Literatuur, redacteur bij Gierik & NVT, en auteur van Slachtvlinders‘ niet karig met (vooral zinvolle) feedback. Ik vind Respijt niet geheel in […]