De Grote Drie

Ei zo na had ik deze gespreksavond door Behoud de Begeerte over Hermans, Mulisch en Reve in Bibliotheek Permeke gemist. Dat was werkelijk een verlies geweest.

Een uitmuntend panel van twee biografen en een onderzoeker (Willem Otterspeer, Nop Maas en Sander Bax) werd vakkundig en met zelden geziene kennis van zaken bevraagd door Christophe Vekeman. Acteur Lucas Van Den Eynde las fragmenten uit het oeuvre van De Grote Drie voor. Goed voor net geen twee uur delven in wie deze drie – voor zover dit kan of zin heeft – nou werkelijk waren.

Nu las ik van elk van hen hun bekendste werk maar inzicht of overzicht ontbreken me. Een avond als dit verhelpt dit. Thema’s waren hun politiek maatschappelijke positionering, hun achtergrond en persoonlijke evolutie, en hoe dat zich in hun werk vertaalde of wat ervan overblijft.

Grof samengevat onthoud ik de zelfzekerheid van Mulisch die schreef voor de eeuwigheid, zoals een god betaamt. De jaloezie en zelfgerichtheid van Reve die evenwel misschien het meeste kampte met onzekere demonen. En de controledrang en angsten van Hermans, die schreef als een geoloog: rotsvast maar in de wetenschap dat ook hiervan niets zou resteren.

Evidenties die iedereen, zelfs de niet-literatuurwetenschapper, instinctief kent, maar die op zulk een avond mooi in een primer herverpakt raken. Aansporing ook voor mezelf om meer te lezen, voornamelijk Hermans dan en mogelijk deze biografie, De zanger van de wrok.

Enige teleurstelling bij de opkomst, die men voor een event als dit misschien al hoog mag vinden (een vijftigtal leeskoppen misschien?) maar die mij voor het niveau van zulk een sessie toch tegenvalt. Wat zo’n biograaf die vanuit Nederland naar de Antwerpse hoofdbibliotheek afreist daarvan vindt?

Zelf leef ik allicht te vaak in de illusie dat de helft van de eerste bachelor Germaanse hier aanwezig zou zijn en een grote vertegenwoordiging van ‘s stads leesclubs zich aan de kassa zou verdringen. Maar helaas. Een paar likes op Facebook en een favorite op Twitter later is ook dit snel over. Er is nog deze neerslag, maar ook niet voor de eeuwigheid.