Getipt door Frank Keizer

Mijn tekst De 500 rijkste personen werden 23% rijker & Uitnodiging Windsors aan de Obama’s zou de woede van Trump opwekken werd getipt op Azertyfactor door Frank Keizer.

[Het] gedicht ‘De 500 rijkste personen werden 23% rijker & Uitnodiging Windsors aan de Obama’s zou de woede van Trump opwekken’ wijkt in vorm en opzet af van veel poëzie, maar je merkt aan alles dat er voor de dichter geen andere keus is dan het zo te schrijven. De maatschappelijke werkelijkheid van desintegratie, groeiende ongelijkheid en politieke en existentiële uitholling leidt tot een gebroken lyriek. Tot een ik dat wanhopig aan het woord probeert te komen en niet overstemd wil worden door het lawaai. Het zoeken van een nieuwe lyriek in die kapotte taal en wereld is wat dit gedicht zo spannend maakt.

Zoals bij eerdere reviews is het altijd aangenaam wanneer een ander a) uit je tekst haalt wat je hoopte wat erin zat, b) uit je tekst haalt wat je niet wist wat erin zat. Ook weer in dit geval, met het surplus dat ik Keizer sterk waardeer als denker, criticus en dichter.

De titel vormt overigens een direct citaat van twee headlines van net voor kerst, en het eerste luik is niet meer dan een experimenteel kopiëren en rehashen daarvan in een poging een ervaring op te wekken. Enerzijds is er de cognitieve leegte van het sloganeske, waarin alles gezegd kan worden zonder invulling (en er dus evengoed niets wordt gezegd), anderzijds is er de tekst zelf die nietszeggend blijft maar toch een narratief-affectieve spanning lijkt te insinueren. In het tweede luik gebeurt hetzelfde met de cadans en de ritmes van het spoken word, wat evengoed op het experiëntele inwerkt zonder zijn affecten daadwerkelijk te incorporeren.

De tekst valt hier te lezen.