Mei

Onze plannen en ambities hadden de stad al verlaten en ons restte enkel tijd. Wij promoveerden tot bankiers van ons onvermogen, verkeerden urenbreed in openlucht. Wij verruilden onze arbeid voor iets van een bestaan, lam en dronken van geduld. Een luchtdrukverschil herinnerde ons aan donkerder hemels dan deze en het nageslacht verschoot tot een nieuwere […]

Glans

er staat geestdrift onder de zon er staat geestdrift onderaan de heuvel ze rookt oude sigaretten en kijkt ze kijkt omhoog naar de kam van de heuvel in de schemer bij avond kijkt ze naar een late glans van boven de kam daar waar ze straks verzamelt zich het licht uit de haren schudt zich […]