Le chat

Een poezenleven is zo klein en weerloos. Het lijkt zo weinig zin te hebben. Maar het kan verdomd deuken slaan. Dinsdagmiddag rond de noen is mijn huisdier overleden. Molly was een weesje van een jaar of drie (vier?) dat dringend een plek nodig had, en ik voelde me sterk genoeg die taak op me te nemen. […]

Mei

Onze plannen en ambities hadden de stad al verlaten en ons restte enkel tijd. Wij promoveerden tot bankiers van ons onvermogen, verkeerden urenbreed in openlucht. Wij verruilden onze arbeid voor iets van een bestaan, lam en dronken van geduld. Een luchtdrukverschil herinnerde ons aan donkerder hemels dan deze en het nageslacht verschoot tot een nieuwere […]

Narvik

Stel je voor, de wind, de bergen. Dat ze loeren en zeer zeer zachtjes slechts bewegen. Ze kraken als een stramme rug. Denk erover na. Dat ze je stilletjes volgen, trager dan je vingernagels groeien terwijl je wacht. De kat slaapt en droomt van hoogtes, spant haar spieren voor de sprong. En de bergen glijden […]

Archeologie

Voor gedichtendag, een gedicht. Als alibi, uit nostalgie, ter motivatie. Teruggevonden restant van iets wat ik ooit schreef, en wat ik dateer ca. 2006. Een jubileum dus ook. Het oudste eigen werk wat ik blijkbaar nog bezit. De rest is verdwenen, verloren, achtergelaten, vernietigd. Toen in het Engels, allicht omdat ik lokaal niet ingebed was, […]

Glans

er staat geestdrift onder de zon er staat geestdrift onderaan de heuvel ze rookt oude sigaretten en kijkt ze kijkt omhoog naar de kam van de heuvel in de schemer bij avond kijkt ze naar een late glans van boven de kam daar waar ze straks verzamelt zich het licht uit de haren schudt zich […]