Citizen

Met Citizen zien we een indrukwekkende maar ongewone ‘bundel’: een mix van poëzie, proza(poëzie), autobiografie, essay en veel meer, over ‘zwart zijn’ in de VS vandaag. Zeer politiek dus, maar ook zeer persoonlijk en toch fundamenteel literair. Krachtig. Daarmee ook een bijzonder lichamelijk boek, dat het zichtbaar lichaam als ‘zwart object’ confronteert met het onzichtbaar individu, en […]

Poëziedokter

Ik ontving een doktersvoorschrift van dichter Peter Holvoet-Hanssen. De voormalig stadsdichter houdt recent occasioneel kabinet in het Sint-Elizabethziekenhuis. Consult duurt een half uur, remgeld bedraagt negen euro, het geheel in samenwerking met Creatief Schrijven. Lotte Dodion verzorgde als verpleegster (in casu zonder stem) de intake. Vooraf diende ik drie stukken in: Wake, Constellatie en Handelingen. […]

O post ironie

Vandaag zoeken wij een nieuwe scherpte. Voorzichtig, de lome gang naar de voordeur, in het ochtendlicht, in het onbehagen van meer zeitgeist dan ons past, gloort een groter verlangen om ons aan te snijden. Ik bedoel: bevlogenheid in versteende warmte. Ik bedoel: een oprecht, een eerste cynisme, primaat wat ons laat rillen, het systeem in […]