Getipt door Max Temmerman

Mijn tekst Post Truth werd getipt door Max Temmerman op Azertyfactor. Er is sprake van vleugjes Clint Eastwood en snuifjes Claus. Dat valt te liken. Persoonlijke takeaway hier is toch de klemtoon die de (overigens zeer vermakelijke) recensie legt op actuele poëzie, en dat Temmerman de vervreemding en kunstmatigheid in de tekst weet te appreciëren. Schraal, suggestief […]

Poëziekrant

Mijn tekst Werkelijkheidscontrole, eerder in de Zeef van de maand, werd uitgelicht in de Poëziekrant van oktober. De redactieleden (Roel Richelieu van Londersele en Charles Ducal) “kregen de smaak van dit gedicht pas goed te pakken” toen ze naar eigen zeggen ‘cannot adult’  intikten in Google Afbeeldingen. Dat had ik zelf nog niet gedaan maar het blijkt […]

Getipt door Peter De Voecht

Eerste tip van de week na de zomervakantie op Azertyfactor is van Peter De Voecht. Ik tref het met deze reviews. Na Ann De Craemer en Sarah Posman is deze ‘doctor in de Amerikaanse Literatuur, redacteur bij Gierik & NVT, en auteur van Slachtvlinders‘ niet karig met (vooral zinvolle) feedback. Ik vind Respijt niet geheel in […]

Citizen

Met Citizen zien we een indrukwekkende maar ongewone ‘bundel’: een mix van poëzie, proza(poëzie), autobiografie, essay en veel meer, over ‘zwart zijn’ in de VS vandaag. Zeer politiek dus, maar ook zeer persoonlijk en toch fundamenteel literair. Krachtig. Daarmee ook een bijzonder lichamelijk boek, dat het zichtbaar lichaam als ‘zwart object’ confronteert met het onzichtbaar individu, en […]

Getipt door Sarah Posman

Na een uitzonderlijk rake analyse door Ann De Craemer vorig jaar mei, word ik weer getroffen door de inzichten van nY-redactrice Sarah Posman. Zij tipt vandaag Narvik (gisteren hier nog gepubliceerd) en vermeldt in de marge Werkelijkheidscontrole op Azertyfactor. Posman ziet contrast en ongerijmdheid. Klopt zeker dat ik tegenstelling zocht in beide teksten; passiviteit versus dadingsdrang, controle versus vervreemding. Blijkbaar doe ik […]

De Taiga Zwijntjes

Of je hier belezen, ingelezen, doorgelezen in moet. Of net zonder enige voorkennis, kennis, verwachting, hoop. Wat was de vraag? Dit is: in elk geval een klapper (klapstuk?) van een tekst — ‘gedichten’ (gedichtjes, p. 13) kan je het niet noemen. Poëzie, poëtisch, poëticaal, PO-EMEN. Ja. Ik bespeur nogal wat verontwaardiging, weerzin, misselijkheid, gortige kaalslag; of […]

Droom vrijuit

Het is een klus om al het werk van van Doorn in één keer te lezen en als bibliotheekontlening verliest deze verzameling dan ook de luxe om slechts af en toe in ‘s mans kosmologie onder te duiken. De seks en drugs en nog meer seks en masturbatie, hoeren, drank etc. hoorden bij de tijd, […]

Bergtocht

Een wonderlijk rijke taal van meanderende frasen, plechtstatige beschrijvingen van de meest precieze handelingen en gedachten, en een meeslepend beeldende woordenschat — nee, dat zou je in een bergbeklimmersrelaas niet verwachten. Bergtocht is dan ook meer dan slechts een korte anekdote over twee klimmers die enkele dagen doorbrengen op de Zwitserse kammen. Het is een bijzonder gelaagde […]

Getipt door Ann De Craemer

Vandaag op de voorpagina van Azertyfactor: Tip van de week voor mijn gedicht Pyra door auteur en taalwatcher Ann De Craemer. Haar tip is veeleer een diepgaande recensie, maar aangezien Azertyfactor niet aan permalinks doet, citeer ik integraal. Het gedicht ‘Pyra’ viel me tussen alle andere teksten meteen op. Maar, zo vertelde ik mezelf: laat je oordeel […]