Tijdschrift SKUT

Twee teksten van me werden gepubliceerd op Tijdschrift SKUT. Met name Antropomorfisme en Interrobang, een licht herwerkte en hertitelde versie van Risicosamenleving, wat eerder op Ex-Ex-Lit verscheen.

SKUT ontstond begin 2015 (lees het introdicht) “in de hofjes, gangen en zalen die tegenwoordig het domein uitmaken van de faculteit Geesteswetenschappen te Leiden.”

De redactie bestaat uit Fyke Goorden, Tommy van Avermaete, Thomas Baaij en Yi Fong Au. Zij schrijven over zichzelf: “SKUT is het literair platform dat te pas en te onpas bij allerhande zaken de vraag stelt: ‘wat is hier literair aan?’ danwel: ‘wat is hier literair aan?’ En dat zoekt u maar uit.”

In elk geval verkeer ik daarmee tevens in het gezelschap van onder meer Obe Alkema, Sean Cornelisse en Marwin Vos. Ik sta versteld.